Konsultācijas finanšu piesaistē

Konsultācijas finanšu piesaistē

Mēs ticam, ka lauksaimniecības nozarei ir liels potenciāls, tāpēc lauksaimniecības uzņēmumiem dažkārt nepieciešama palīdzība, lai sekmētu tā turpmāko izaugsmi. Mūsu komandā ir cilvēki ar ilggadēju pieredzi finansējuma piesaistes jautājumos, kas sniegs profesionālu atbalstu, ievērojot katra klienta intereses.

Lai sekmīgi veicinātu Jūsu uzņēmuma izaugsmi piedāvājam sekojošus pakalpojumus:
 

1. Finansējuma piesaistes pakalpojumi.

Finansējuma piesaiste Jūsu uzņēmuma biznesa attīstībai:

 • Banku finansējums;
 • Riska kapitāla finansējums;
 • Privāto investoru finansējums.
   

2. Lauksaimniecības uzņēmumu pirkšana, pārdošana un apvienošana.

 • Konsultācijas par pārdošanas vai ieguldījuma iespējām;
 • Potenciālo projektu atlase un izpēte;
 • Nepieciešamo aprēķinu un materiālu sagatavošana;
 • Biznesa vērtējumu nodrošināšana;
 • Darījuma procesa vadība.

 

3. Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaiste.

 • Konsultācijas par pieejamajām struktūrfondu un valsts atbalsta programmām;
 • Biznesa plāna un finanšu prognozes izstrāde;
 • Projekta iesniegšana un tālākā procesa vadība.

 

4. Lauksaimniecības zemes un meža īpašumu pārdošana.

Jums piederošās lauksaimniecības zemes vai mežu īpašumu pārdošana par augstākajām cenām Latvijā.

 • Lauksaimniecības zemes;
 • Neizstrādātus mežus, kā arī daļēji un pilnībā izstrādātus mežus;
 • Jaunaudzes, izcirtumus;
 • Cirsmas un to izstrādes tiesības.
Nepieciešama konsultācija finanšu piesaistes jautājumos?
Pieteikties!
Atpakaļ
Sūti mums ziņu!